THÔNG TIN PHIM

Vua Kungfu | The Forbidden Kingdom - 6407

  • Tên phim: Vua Kungfu | The Forbidden Kingdom  
  • Đạo diễn:Rob Minkoff,  
  • Diễn viên:Phim V Thu?t,Phim Th?n Tho?i,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2008 
  • Phát hành:6407 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

?am m phim v thu?t Hong Kong, c?u thi?u nin ng??i M? Jason Tripitikas (Michael Angarano th? vai) l?m vo ??u hng t tn tu?i ngi sao n?i ti?ng c?ng nh? v s? cc chiu th?c v thu?t Trung Hoa. M v ??n m?c g?n nh? gi?c m? no c?ng c ti?ng ?ao ki?m, nh?ng th?c t? anh chng l?i nht nht v y?u ?u?i. M?t l?n nh? m?i l?n, Jason t?i ti?m cho thu phim kim c?m ?? c?a ng lo ng??i Tu tn Hop (Thnh Long th? vai). C?u ng? ngng khi ng th?y m?t cy g?y s?t mu vng n?m trong c?n phng lu nay v?n kn c?a. Theo c?u, ? chnh l cy thi?t b?ng c?a Thi?u Lm B?c phi v ??c bi?t, ng Hop cn ti?t l? r?ng n n?m ? ? 500 n?m qua, ch? ?? ??i ng??i ???c ch?n t?i mang ?i trao t?n tay cho M? H?u V??ng ?ang b? ha ? trn thin gi?i.T?i ?, trn ???ng v? nh, Jason b? m?t ?m thi?u nin gy g? v bu?c c?u ??a t?i nh c?a ng Hop ?? c??p ti?n. Th?m k?ch x?y ra khi k? c?m ??u nhm ny do ho?ng h?t b?n trng ng c?. Vc theo cy thi?t b?ng, Jason ch?y tr?n ln sn th??ng nh?ng b?t ng? b? m?t s?c m?nh v hnh ??y r?i xu?ng ???ng...