THÔNG TIN PHIM

Truy Hung | Fairy Tale Killer - 2012

  • Tên phim: Truy Hung | Fairy Tale Killer  
  • Đạo diễn:L?u Thanh Vn, V??ng B?o C??ng,  
  • Diễn viên:?ang c?p nh?t  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Trung Quốc - HK  
  • Thể loại:Hành Động 
  • Thời lượng:102 pht 
  • Phát hành:2012 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Truy Hung ni v? cu?c r??t ?u?i c?a c?nh st ??i v?i tn gi?t ng??i hng lo?i theo ki?u truy?n c? tch. Tn bi?n thi ? l ai, t?i sao anh l?i th?c hi?n cc v? n theo ki?u c? tch? Hy xem Truy Hung ?? tm cu tr? l?i.