THÔNG TIN PHIM

Treasure Hunt - S?n Tm Kho Bu - 2011

  • Tên phim: Treasure Hunt - S?n Tm Kho Bu  
  • Đạo diễn:V??ng Tinh,  
  • Diễn viên:Tr??ng B Chi, T? Ch?n Hin, Tr?nh Trung C?, Thi?u  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Châu Á  
  • Thể loại:Hành Động 
  • Thời lượng:98 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Peggy l 1 gim ??c n?i ti?ng trong l?nh v?c qu?ng co, ? c gia ?nh v c 1 ng??i con 3 tu?i  l Lucas. C dc m?i tham gia quay qc trn 1 hn ??o hoang v?n v?i b?c th?y v thu?t kungfu , c?ng l 1 tay ?n ch?i l?ng nh?ng gi g ny n?. Ch?ng c?a Peggy l Andy, ko mu?n v? mnh tham gia show qu?ng co ? nh?ng n? l?c thuy?t ph?c c?a anh ? ko th? khi?n Peggy t? ch?i show qc ?y, luc ? anh  b? nh ?i cng v?i Lucas. nn Peggy khng cn s? l?a ch?n no khc ?nh ph?i r?i kh?i hn ??o.