THÔNG TIN PHIM

Thin ???ng H?i D??ng | Ocean Heaven - 4453

  • Tên phim: Thin ???ng H?i D??ng | Ocean Heaven  
  • Đạo diễn:Ti?t Kh?i L?,  
  • Diễn viên:Phim Tnh C?m,Phim Tm L,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2010 
  • Phát hành:4453 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Cu chuy?n v? tnh yu khng bi?t m?t m?i c?a m?t ng??i cha dnh cho con trai m?c ch?ng t? k? c?a mnh. M?t ng??i cha b? b?nh nan y c? g?ng ?? d?y con trai m?c ch?ng t? k? c?a mnh k? n?ng s?ng c?n thi?t ?? t?n t?i trn ring c?a mnh tr??c khi ng qua ??i. N c?ng l m?t c?ng su s?c ??n tnh yu v h?n m cc b?c cha m? c cho con ci c?a h? v mong mu?n b?t t?n c?a mnh ?? ch?m sc v xem xt sau khi kh? n?ng t?t nh?t c?a h?, khng c v?n ?? ??u tranh, khng c v?n ?? cc n? l?c