THÔNG TIN PHIM

Thy Ma N?i D?y | The Revenant - 2009

  • Tên phim: Thy Ma N?i D?y | The Revenant  
  • Đạo diễn:D. Kerry Prior,  
  • Diễn viên:Annie Abbott, Senyo Amoaku, David Anders, Anne Arles, Suzan Averitt, Bernardo Badillo, Brooke Bickford, Jakob Bokulich, Amy Correa, Braxton Davis, Don Dunn, Philippe Durand, Mark Elias, Stacy Glassgold, Michael J. Gonzalez  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Châu Á  
  • Thể loại:Kinh Dị 
  • Thời lượng:110 pht 
  • Phát hành:2009 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Phim ni v? cu chuy?n say Cc ?m khi tang l? c?a ng, Bart, m?t ng??i lnh b? gi?t ? Iraq ???c ra kh?i ngi m?  ng v b?n b c?a mnh quy?t ??nh r?ng ng l m?t Revenant: m?t zombie r rng c?n ph?i u?ng mu ?? b?t gi? cc phn h?y c?a c? th? c?a mnh...