THÔNG TIN PHIM

Th?n K? Hi?p L? | 2011 - 2011

  • Tên phim: Th?n K? Hi?p L? | 2011  
  • Đạo diễn:Vincent C?c ??c Chiu,  
  • Diễn viên:C? Thin L?c, Ng Qun Nh?  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Võ Thuật 
  • Thời lượng:100 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

ni v? m?t nh du hnh v? tr? M? ? ??t chn ln m?t tr?ng v c?m l c? c?a n??c mnh. Khi ?i d?o trn ?, ng tnh c? tm th?y m?t mi?ng bnh trung thu ? trn ? v g?p ???c hai v? ch?ng siu nhn (Mr. & Mrs. Incredible) - ?ang ng? ngc v khng hi?u ng??i m?c b? trang ph?c phi hnh gia ny ? ?u ra?

Chuy?n k? v? m?t tay ??u g?u ?ang ?e d?a m?t ng??i ph? n?. Trong khi Siu nhn c?n ph?i tm m?t b?t ?i?n tho?i ?? thay trang ph?c, nh?ng oi ?m thay t?t c? cc b?t ?i?n tho?i ??u kn ng??i. ?ng lc ?, Siu nhn h?t s?c ng?c nhin pht hi?n ra r?ng hai v? ch?ng Mr. & Mrs. Incredible ? c?u ng??i ph? n? ? r?i.

Th?i xa x?a, hai v? ch?ng siu nhn (Mr. v Mrs. Incredible) ?ang ?nh m?t qu? tr?ng b?ng ci cu?c - gi?ng nh? ?ang ch?i golf v?y. Tuy nhin, qu? tr?ng thay v r?i xu?ng h? ?  v??t qua bao nhiu n?m l?ch s? v cu?i cng l?i ???c hai v? ch?ng siu nhn b?t ???c vo n?m 2010.

Post by:admin