THÔNG TIN PHIM

Nh?ng Chng Trai N??c - Waterboys 2011 - 2011

  • Tên phim: Nh?ng Chng Trai N??c - Waterboys 2011  
  • Đạo diễn:Shinobu Yaguchi,  
  • Diễn viên:Satoshi Tsumabuki, Hiroshi Tamaki, Akifumi Miura, Koen Kondo, Takatoshi Kaneko  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Nhật Bản  
  • Thể loại:Hài Hước 
  • Thời lượng:1h 10 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Phim xoay quang cu chuy?n nh? sau: Suzuki la? tha?nh vin duy nh?t cu?a ??i b?i l?i va? lun la? ke? thua cu?c ?? mo?i cu?c ?ua cu?a tr???ng trung ho?c Nam sinh Tanado. C?u lun m? ???c ????c tr?? tha?nh v?n ??ng vin b?i l?i vi? ?a?i. R?i m?t nga?y, ??i b?i ti?p nh?n hu?n luy?n vin m??i: m?t c gia?o xinh ?e?p ?? tr???ng toa?n nam sinh. S? l???ng tha?nh vin cu?a ??i b?i t?ng ln nhanh cho?ng.

R?i ca?c ba?n nam sinh pha?t hi?n ra r??ng hu?n luy?n vin theo ?u?i b? mn b?i ngh? thu?t, nn bay bi?n h?t, chi? co?n la?i Suzuki va? 4 c?u ba?n 'l? ng? kh?? kh??'. C gia?o quy?t tm th??c hi?n ma?n tri?nh di?n ??y ngh? thu?t trong nga?y l? h?i tr???ng, di?n ra sau ki? nghi? he?.Tuy nhin, s?? c? b?t ng?? ?a? xa?y ra khi?n c gia?o pha?i nghi? vi?c g?p, co?n ??i b?i ngh? thu?t lm va?o ti?nh ca?nh bi ?a?t: bi? toa?n tr???ng si? nhu?c vi? gy r?i ru?m beng, ngay tr???c ki? nghi? he?.

R?i ??u he?, Suzuki v ti?nh ?i xem ca? voi bi?u di?n. C?u quy?t ?i?nh se? g?y d??ng la?i ??i b?i ngh? thu?t va? se? tri?nh di?n ngay l? h?i tr???ng. T?? ?y, nh??ng ti?nh hu?ng d?? kho?c d?? c???i b??t ??u ??n v??i ??i, nh?ng cu?ng mang ??n cho ??i nh??ng ni?m vui khng t???ng t???ng n?i, trong ?o? co? ti?nh yu ga? bng ?a?ng yu gi??a Suzuki va? c ba?n d? th??ng ?? tr???ng n?? Sakuragi.

Va? r?i nga?y bi?u di?n cu?ng ?a? ??n. Ti?ng t?m 'l??ng l?y' c?a ??i b?i ngh? thu?t nam ????c v ti?nh qua?ng ba? r?m r?. ?y nh?ng, h? b?i cu?a ho? la?i bi? hu?t ca?n n???c do s?? c? (la?i xa?y ra). S? ph?n cu?a ??i b?i se? ra sao? Ho? co? ????c bi?u di?n, tho?a chi? ?am m khng? Ai la? ng???i ra tay giu?p ho? ?? phu?t cu?i? Ti?nh yu ngo?t nga?o cu?a Suzuki se? bi?n chuy?n th? na?o?