THÔNG TIN PHIM

Nh?t Th?c | The Twilight Saga: Eclipse - 2010

  • Tên phim: Nh?t Th?c | The Twilight Saga: Eclipse  
  • Đạo diễn:David Slade,  
  • Diễn viên:Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Mỹ - Châu Âu  
  • Thể loại:Tình Cảm 
  • Thời lượng:125 Pht 
  • Phát hành:2010 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

B? phim ?ang gy s?t cho c?ng ??ng yu phim  c?ng nh? cc fan hm m? c?a chng ma c r?ng Robert Pattinson phim nh?t th?c ni v?  Bella Swan gi? ? ?on t? v?i ng??i c yu, Edward Cullen. Cu?c s?ng c quay tr? l?i th?i ?i?m tr??c khi gia t?c Cullen b? ?i, ngo?i tr? m?t ?i?u v cng h? tr?ng. Tr??c khi Edward b? ?i, Bella khng h? c cht c?m xc g v?i Jacob Black th?m ch c?ng khng coi anh l b?n thn nh?t c?a mnh. V hi?n n? l?c trong v v?ng c? g?ng ?? ha gi?i Edward v Jacob c?ng nh? lm h? thnh b?n khi?n c ngy cng tr? nn kh x?. C phn vn khng bi?t ph?i x? tr th? no gi?a tnh yu mnh li?t dnh cho Edward v tnh b?n su ??m c?a mnh v?i Jacob. Li?u c c th? khi?n c? hai nhn ra ???c v?n ??? Li?u h? c th? ??i x? t?t v?i nhau m khng lm t?n th??ng Bella? Trong khi ?, nh?ng hi?m nguy m?i c? rnh r?p, k? th m?i l?n tr?n xung quanh, Seattle b? theo di b?i v s? k? gi?t ng??i hng lo?t khng ph?i l con ng??i. K? no ??ng ??ng sau chuy?n ny, vo m?i li?n h? gi?a h?n v?i Bella l g? V? ph?n Bella, khi m th?i gian l? t?t nghi?p ngy cng ??n g?n, c bu?c ph?i ??i m?t v?i l?a ch?n quan tr?ng v kh kh?n th? hai trong ??i. B?t t?, hay khng b?t t??