THÔNG TIN PHIM

Ng??i Hng Barbarian | Conan The Barbarian - 2011

  • Tên phim: Ng??i Hng Barbarian | Conan The Barbarian  
  • Đạo diễn:Marcus Nispel,  
  • Diễn viên:Jason Momoa, Rose McGowan, Stephen Lang, Ron Perlman, Rachel Nichols  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Mỹ - Châu Âu  
  • Thể loại:Thần Thoại 
  • Thời lượng:Đang cập nhật 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Ng??i Hng Barbarian, Conan The Barbarian : M?t nhi?m v? m b?t ??u l tr? th c nhn kh?c li?t t?i ?en chi?n binh s?m bi?n thnh m?t tr?n chi?n l?ch s? ch?ng l?i ??i th? hulking, qui v?t kh?ng khi?p, v t? l? c??c khng th?, nh? Conan nh?n ra r?ng mnh l hy v?ng duy nh?t c?a ti?t ki?m qu?c gia c?a Hyboria t? m?t tri?u ??i xm l?n c?asiu nhin c.