THÔNG TIN PHIM

Ngi N? | Flash Point - 9571

  • Tên phim: Ngi N? | Flash Point  
  • Đạo diễn:Di?p V? Tn,  
  • Diễn viên:Phim Hnh ??ng,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2007 
  • Phát hành:9571 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Ngi n? : Ma Jun, m?t c?nh st ???c bi?t ??n ?? phn pht cng l trong v? b?t gi?, cc ??i v?i Hua Sheng, nh?ng ng??i c mi che, ?? c? g?ng mang l?i cho ba anh em tn nh?n c?a Vi?t Nam ?ang ch?y m?t chi?c nh?n bun l?u trong nh?ng thng tr??c khi ti?p qu?n c?a ??i l?c c?a H?ng Kng. C?, Xian Wei Cha (???c g?i l Zah), b? b?t gi? trong m?t ho?t ??ng ? cho th?y nhi?u Sheng v g?n nh? ???c anh ta gi?t ch?t. B?n gi c?a anh, Qiu Di, nh?ng ng??i khng bi?t g v? ngh? nghi?p c?a Sheng, mu?n nhn th?y anh ?y b? thu?c l. Thng Su theo ?u?i cc b?ng ??ng khng bi?t m?t m?i, ?i khi b? qua cc giao th?c c?nh st. Ph??ng php ti?p c?n th? nghi?m c?a Zah, cc nhn ch?ng ?ang g?p nguy hi?m, v cu?c ??u l khng th? trnh kh?i. Vi?t b?i