THÔNG TIN PHIM

L Hi?n K? Phiu L?u K | Lees Adventures - 2011

  • Tên phim: L Hi?n K? Phiu L?u K | Lees Adventures  
  • Đạo diễn:Quch Phm, L D??ng,  
  • Diễn viên:Phng T? Danh, V??ng T? V?n, Kh??ng V?, Diu L?  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Trung Quốc - HK  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:90 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Phin b?n ?i?n ?nh c?a Nh?t k khm ph c?a L Hi?n K? (Lees adventures hay tn khc Life Sucks) ? kh?i quay ???c h?n 1 thng nh?ng ??n ngy 3/12 ?on lm phim m?i m? c?a ?n gi?i truy?n thng gh th?m. Ngoi ??i ng? s?n xu?t ??n t? H?ng Kng, nhn v?t ???c ch t?i khng ai khc l con trai Thnh Long ngh? s? tr? Phng T? Danh. Ngoi v? tr nam di?n vin chnh c?a Lees adventures, Phng T? Danh cn l tm ?i?m c?a bu?i tr chuy?n b?i vo ?ng ngy ny ti?c sinh nh?t c?a anh ? di?n ra ngay trn tr??ng quay t?m b?.

Phin b?n phim ho?t hnh Lees adventures ???c khn gi? Hoa ng? ?nh gi l phim xu?t s?c nh?t n?m v ??ng th?i kh?ng ??nh ?y l tc ph?m tiu bi?u ??i di?n cho sng tc c?a ngh? s? 8X. Trong phin b?n ?i?n ?nh, Phng T? Danh ??m nhi?m vai nam chnh m?nh m? l?m l t ni, Phng T? Danh vui v? chia s?: Gi? ? l?nh lng cho th?t cool khng ph?i s? tr??ng c?a ti. Tuy nhin may m?n l ti c t?m g??ng l?n ngay bn c?nh T? ?nh Phong. M?i l?n my quay b?t ??u ch?a th?ng vo mnh l ti l?i l?m b?m trong mi?ng v p b?n thn Hy ?? T? ?nh Phong nh?p vo no.

B? phim ny ? kh?i quay ???c h?n 1 thng nh?ng kp lun gi? tnh tr?ng b?o m?t v?i gi?i truy?n thng. Vo ngy gh th?m tr??ng quay phng vin ch? thu l??m ???c 1 vi t?o hnh nhn v?t v b?i c?nh s? si. Bn c?nh ? ??o di?n c?ng lin t?c nh?c nh? di?n vin khng ???c php tr chuy?n qu su v? n?i dung, ti?t l? qu nhi?u v? khu chu?n b?. Chnh v v?y khi ni v? vai di?n c?a mnh Phng T? Danh c?ng ch? dm chia s?: ?y l 1 thanh nin m?c b?nh ho?ng lo?n tinh th?n, r?i lo?n khi ni?m khng gian th?i gian, ngy ngy b? c?m gic b?t an day d?t.

Khi ???c h?i: N?u x?y ra tr??ng h?p t??ng t? b?n thn mu?n quay tr? v? th?i ?i?m no?, Phng T? Danh hi h??c ni: Lc ti 5 tu?i. Khi ? ti s? h?c thm nhi?u ngo?i ng?, mua nhi?u lo?i c? phi?u ki?m ti?n v nhanh chng thuy?t ph?c b?n thn Chu Ki?t Lun k h?p ??ng v?i mnh...