THÔNG TIN PHIM

H?a B | Painted Skin - 7876

  • Tên phim: H?a B | Painted Skin  
  • Đạo diễn:Tr?n Gia Th??ng,  
  • Diễn viên:Phim Kinh D?,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2008 
  • Phát hành:7876 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

H?a b l chuy?n chi?n khng cn s?c gi?a ng??i B?i Dung - v? c?a V??ng sinh v h? ly Ti?u Vi v ng??i mnh yu. Lc chinh chi?n V??ng Sinh c?u ???c c gi xinh ??p Ti?u Vi m khng bi?t c l h? ly chuyn ?n tim ng??i. Sau ? Tiu Vi yu V??ng Sinh nn tm m?i cch chia r? v? ch?ng anh. B?i Dung v b?o v? h?nh phc nn ? chi?n ??u v?i Ti?u Vi d??i s? gip ?? c?a 1 ki?m khch...