THÔNG TIN PHIM

Harry Potter V B?o B?i T? Th?n - Ph?n 1 | Harry Potter And The Deathly Hallows 1 - 2011

  • Tên phim: Harry Potter V B?o B?i T? Th?n - Ph?n 1 | Harry Potter And The Deathly Hallows 1  
  • Đạo diễn:David Yates,,  
  • Diễn viên:Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Mỹ - Châu Âu  
  • Thể loại:Viễn Tưởng 
  • Thời lượng:Đang cập nhật 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Harry Potter V B?o B?i T? Th?n - ph?n 1 : Quy?n l?c c?a Voldemort ?ang pht tri?n m?nh m? h?n. ng c ki?m sot B? Php thu?t Hogwarts. Harry, Ron v Hermione quy?t ??nh ?? k?t thc cng vi?c c?a c? Dumbledore v tm th?y ph?n cn l?i c?a Tr??ng Sinh Linh Gi ?? ?nh b?i Cha t? H?c m. Tuy nhin, r?t t hy v?ng cn l?i Trio, v ph?n cn l?i c?a th? gi?i ph th?y, v v?y t?t c? nh?ng g h? lm ph?i ?i theo k? ho?ch