THÔNG TIN PHIM

Hi T?t 2012: Xun Hinh Kn Ch?ng - 2012

  • Tên phim: Hi T?t 2012: Xun Hinh Kn Ch?ng  
  • Đạo diễn:?ang c?p nh?t,  
  • Diễn viên:Xun Hinh, Thanh Thanh Hi?n  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Việt Nam  
  • Thể loại:Hài Hước 
  • Thời lượng:57 pht 
  • Phát hành:2012 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Nhn d?p T?t Nhm Thn n?m nay, Xun Hinh t?m gc cc d? n cho ?? ti xu?t lng hi v?i VCD Xun Hinh kn ch?ng do Cng ty Nghe nhn Th?ng Long s?n xu?t v pht hnh. Nt ??c ?o trong cc ti?u ph?m ny l Xun Hinh s? gi? gi ton t?p ?? lm Th? H?n kn ch?ng v ?i B?t ??n ??i gia.

N?i ti?p tro l?u gi? gi ?ang n? r? trong lng gi?i tr Vi?t trong th?i gian g?n ?y, Xun Hinh s? mang ??n nh?ng b?t ng? th v? ??i v?i nh?ng ai dnh tnh c?m cho danh hi ??t B?c ny. D ? qua tu?i 50, da d? ? b?t ??u nh?n nheo h?t c? r?i nh?ng Xun Hinh ni vui, v khn gi? v?n cn yu m?n nn ph?i c? thi.

Trong B?t ??n ??i gia, cy hi k? c?u ha thn thnh m?t c gi ki?u di?m dng nhan s?c c?a mnh ?? l?a ??o cc ??i gia c mu d. D??i ngi bt thm thy v s?c s?o c?a ??o di?n Don Hong Giang, sau nh?ng tr?n c??i s?ng khoi, khn gi? s? nh?n ra nh?ng v?n ?? nng trong x h?i hi?n ??i.

Khng ch? b?t nh?p h?i th? cu?c s?ng ???ng ??i, trong Xun Hinh kn ch?ng, ng??i xem ???c tr? v? v?i dng ch?y dn gian qua ti?u ph?m phng tc t? cu chuy?n Nghu, S, ?c, H?n. Bn c?nh vai n? chnh Th? H?n do Xun Hinh ??m nh?n, nh?ng g??ng m?t quen thu?c c?a lng hi nh? Thanh Thanh Hi?n, Thu H?ng, Ph ?n, Minh Nguy?t, Ti?n Minh c?ng s? h?i ng? v gp thm ti?ng c??i ngy xun.

Post by:admin