THÔNG TIN PHIM

Dai Vo Sinh huyet chien | ??i V Sinh huy?t chi?n - 2011

  • Tên phim: Dai Vo Sinh huyet chien | ??i V Sinh huy?t chi?n  
  • Đạo diễn:Gao Xiao Song,  
  • Diễn viên:T? Hy Vin (??i S), Ng Tn, Hn Canh, H Linh Xun, Louis Liu, Ringo Yu  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Trung Quốc - HK  
  • Thể loại:Võ Thuật 
  • Thời lượng:?ang c?p nh?t 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

L m?t trong b?n b? phim chu ???c chi?u r?p Vi?t Nam trong thng 9, My Kingdom (??i V Sinh) l?y b?i c?nh t?i Th??ng H?i (Trung Qu?c) ??u th? k? 20. Phim k? v? nh?ng ng??i cao nin v nh?ng ng??i tr? tu?i cng lm vi?c trong m?t nh ht l?u ??ng, v?i nh?ng thnh cng v th?ng tr?m trong t?ng giai ?o?n v c? tnh yu, c?m xc c?a con ng??i s?ng trong th?i k? chuy?n giao cu?i ??i nh Thanh.

T? Hy Vin v??ng vo m?i tnh tay ba v?i Ng Tn v Han Geng trong '??i V Sinh'. ?nh: Sina.
T? Hy Vin v??ng vo m?i tnh tay ba v?i Ng Tn v Han Geng trong '??i V Sinh'. C c nhi?u c?nh nng v?i c? hai nhn v?t ny. ?nh: Sina.

My Kingdom c s? tham gia ch? ??o v thu?t c?a siu sao H?ng Kim B?o v do Cao Hi?u Thng ??o di?n. Cc di?n vin c?a phim l Ng Tn, T? Hy Vin v nam ca s? Trung Qu?c - Han Geng - c?u thnh vin nhm nh?c Super Junior. Khng ch? ???c coi l m?t "bom t?n" c?a ?i?n ?nh Hoa ng? trong n?m nay, ?y cn ll b? phim cu?i cng c?a ng??i ??p T? Hy Vin tr??c khi r?i xa lng gi?i tr ?? ch?m sc gia ?nh.


===??i v sinh quy t? ???c m?t dn sao n?i ti?ng nh? T? Hy Vin (??i S), Ng Tn, Hn Canh, H Linh Xun, Louis Liu, Ringo Yu... Chnh v v?y m b? phim cn ???c bi?t ??n nh? "tr?n chi?n c?a cc ngi sao hng ??u". ??i v sinh cng thu ht khn gi? h?n n?a khi c thng tin ?y l b? phim cu?i cng c?a ??i S, tr??c khi c rt lui kh?i lng gi?i tr.

Hnh ?nh c?a T? Hy Vin trong phim

Trong b? phim ny Ng Tn v Hn Canh l ??ng mn v thu?t t? nh?. V mu?n bo th cho s? ph?, c? hai ? tham gia vo ??i h?i v thu?t ?? ?em vinh quang v? cho s? mn. Nh?ng r?i c? hai anh em ??u r?i vo m?i tnh v?i n? cao th? hng ??u c?a Th??ng H?i (do T? Hy Vin th? vai). ??i v sinh khng ch? ??n thu?n c v thu?t, tnh yu m bao trm ln trn n l m?t m m?u thm ??c, nh?ng cu?c ??ng ?? ??m mu. Cu?i cng, ai s? l ng??i th?ng? Ai s? l m?t ??i v sinh chn chnh?

Trailer c?a ??i v sinh:

B?i c?nh c?a b? phim l thnh ph? Th??ng H?i, m?t thnh ph? pha tr?n gi?a nh?ng nt c? knh c?a Trung Qu?c v nt hi?n ??i c?a ph??ng Ty. Chnh v th? m t?o hnh c?a hai nam di?n vin chnh Ng Tn v Hn Canh s? mang h?i h??ng hi?n ??i v?i m? ph?t, qu?n ty, o vt, r??u vang, xe ??p

Hy cng ng?m nhn t?o hnh c?a hai m? nam ny nh: