THÔNG TIN PHIM

Cot Moc 23 | C?t M?c 23 - 2011

  • Tên phim: Cot Moc 23 | C?t M?c 23  
  • Đạo diễn:Nguy?n Qu?c Duy,  
  • Diễn viên:Huy Khnh, Phi Thanh Vn, Qu?c C??ng, Thn Thy H, Di?m Chu, Trung Dn, Ti?t C??ng  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Việt Nam  
  • Thể loại:Kinh Dị 
  • Thời lượng:90 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Phim xoay quanh cu?c s?ng v tm l c?a c gi 23 tu?i thnh ??t l Nh Trang. M?t ngy n? Trang g?p bi k?ch ph?i ??i di?n v?i ci ch?t v c?n b?nh u no. Trong lc tuy?t v?ng v suy s?p, Trang quy?t ??nh tm v? m?t th? tr?n h?o lnh. Nh Trang nh? b??c vo m?t th? gi?i khc, th? gi?i lm thay ??i ci nhn c?a c v? cu?c s?ng, v? ng??i ngho, v? s? hi?n h?u c?a ci g?i l giai c?p, t?ng l?p x h?i. Trong c?n kh?n cng c?a bi k?ch, ph?n ?ng tr??c ci ch?t c?a c l m?t chu?i pht tri?n tm l: c?m nh?n, tuy?t v?ng v ch?ng l?i ??nh m?nh.
"Tnh yu th?t s? ch? b?t ??u khi ta ??i di?n v?i ci ch?t. C nh?ng kho?nh kh?c lm thay ??i cu?c ??i t??ng ch?ng nh? ? l ??nh v? c?a m?t ng??i" Chnh l thng ?i?p c?a b? phim mang h?i h??ng liu trai c tn C?t m?c 23.

V?i m?t k?ch b?n m?i l?, ??y ch?t liu trai, b? phim C?t m?c 23 s? ???c b?m my t? ngy 27/6/2011 t?i ?y. C?t m?c 23 l b? phim xoay quanh cu?c s?ng v tm l c?a c gi tn Nh Trang, 23 tu?i, thnh ??t. M?t ngy n? Trang g?p bi k?ch ph?i ??i di?n v?i ci ch?t v c?n b?nh u no. Trong lc tuy?t v?ng, suy s?p, Trang quy?t ??nh tm v? m?t th? tr?n h?o lnh. Nh Trang nh? b??c vo m?t th? gi?i khc n lm thay ??i ci nhn c?a c v? cu?c s?ng, v? ng??i ngho, v? s? hi?n h?u c?a ci g?i l giai c?p, t?ng l?p x h?i.

V trong c?n kh?n cng c?a bi k?ch, ph?n ?ng tr??c ci ch?t c?a c l m?t chu?i c?a qu trnh tm l: c?m nh?n,tuy?t v?ng v ph?n ?ng l?i v?i ??nh m?nh. ??c bi?t, chuy?n phim ???c xy d?ng mang h?i h??m liu trai kinh d?

Tnh yu th?t s? ch? b?t ??u khi ta ??i di?n v?i ci ch?t..

C nh?ng kho?nh kh?c lm thay ??i cu?c ??i t??ng ch?ng nh? ? l ??nh v? c?a m?t ng??i

C nh?ng bi k?ch trong cu?c ??i, kh?ng khi?p gi?ng nh? m?t c?n c m?ng ,m khi t?nh ra, ?i khi h? c?m th?y yu ??i h?n, s?ng c ch h?n v t hoi ph th?i gian c?a ??i mnh h?n. C nh?ng gi tr? gi?n ??n m ta c th? nhn th?y sau m?t c?n c m?ng. ? l thng ?i?p m b? phim C?t m?c 23 mu?n g?i ??n.