THÔNG TIN PHIM

Chi?n Binh Cu?i Cng | Hirokin : The Last Samurai - 2011

  • Tên phim: Chi?n Binh Cu?i Cng | Hirokin : The Last Samurai  
  • Đạo diễn:Alejo Mo-Sun,  
  • Diễn viên:Wes Bentley, Jessica Szohr, Angus Macfadyen  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Mỹ - Châu Âu  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:112 pht 
  • Phát hành:2011 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

Chi?n Binh Cu?i Cng ni v? v? anh hng b?t ??c d? Hirokin. anh c 1 qu kh? ?en t?i v by gi? anh ph?i l?c ch?n gi?a vi?c tr? th cho gia ?nh v chi?n ??u cho nh?ng ng??i b? h?i....