THÔNG TIN PHIM

C?m V? Qun | Hero - 9008

  • Tên phim: C?m V? Qun | Hero  
  • Đạo diễn:?ang C?p Nh?t,  
  • Diễn viên:Phim V Thu?t,  
  • Sản suất:Đang cập nhật  
  • Quốc gia:Đang cập nhật  
  • Thể loại:Other 
  • Thời lượng:2002 
  • Phát hành:9008 

  • XEM PHIM


- Thông tin phim:

? Trung Qu?c c? ??i, tr??c khi tri?u ??i c?a hong ?? ??u tin, chi?n tranh phe phi trong su?t Qu?c Su m m?u m st nh lnh ??o m?nh m? nh?t, T?n. Khi m?t quan ch?c nh? ?nh b?i T?n c?a ba k? th chnh, ng ???c tri?u t?p vo cung ?i?n ?? ni v?i T?n cu chuy?n v? chi?n th?ng ?ng ng?c nhin c?a mnh